Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Dear participants!

We would like to inform you that our Olympiad for the Republic of South Africa was successfully done according to the schedule. We would like to say thank you to all our participants. It was rather interesting for us to know that many of you get the very high results during our contest.

The winners of the Olympiad in the Republic of South Africa in 2017 are declared to be:

Position

Name

City, Educational organization

1 place

Daniel Jansen van Vuuren

University of Pretoria

2 place

Liam Gourlay-Smith

University of Pretoria

3 place

Lekgala Mabelane

Cambridge Academy

 

Congratulations to the winners!

 

Awarding ceremony of the winners of the Olympiad will be held in March 27, 2017 in Johannesburg.

 

Follow our news!

Thưa người tham gia!

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng Olympic của chúng tôi đã được thực hiện thành công theo đúng tiến độ. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người tham gia của chúng tôi. Nó là khá thú vị để chúng ta biết rằng, nhiều bạn có được kết quả rất cao trong cuộc thi của chúng tôi.

Cũng xin lưu ý rằng để tham dự lễ trao giải thưởng người chiến thắng được mời vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 (Hà Nội) Trung tâm Nga của khoa học và văn hóa.

Thông tin liên lạc:

Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội

Địa only Số 501, đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (04) 37719937.Fax: (04) 37.719.938

Xem thêm chi tiết ở đây http://vnm.rs.gov.ru/

 

Những người chiến thắng của cuộc thi tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa năm 2016 được công bố là:

Egypt:

1 nơi

Sufi Abu

Cairo University

2 nơi

Eltawila Mahmoud Maher

Faculty of Engineering, Alexandria University

3 nơi

Mustafa Mohamed

shobra elbald language school

 

 Vietnam:

1 nơi

Trần Hùng Mạnh

THPT Lạng Giang số 1

2 nơi

Nguyễn Văn Giang

THPT Lạng Giang

3 nơi

Trần Anh Dũng

THPT Lạng Giang số 1

 Bangladesh:

1 nơi

Zaman Sums

Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)

2 nơi

Sakib Md. Samiul Ehsan

University of Dhaka

3 nơi

Bijoy Sourov

University of Engineering and Technology (BUET)

 

Họ sẽ trao giải thưởng với các giải thưởng và bằng cấp của dự án!

 

 

Về dự án

Cuộc thi "Giáo dục hạt nhân ở Nga" là:

  • Khả năng để kiểm tra bản thân và trở thành người ưu tú nhất
  • Bước đi đầu tiên của bạn tới sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu
  • Cuộc tỷ thí dành cho những người ham mê khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Cơ hội để được tiếp thu học vấn miễn phí về chuyên ngành nguyên tử tại các trường đại học tốt nhất ở nước Nga
  • Thu nhận nhiều ấn tượng thú vị và bạn bè mới từ các quốc gia khác nhau

Bạn chính là người chúng tôi tìm kiếm, nếu:

  • Bạn quan tâm đến các môn khoa học tự nhiên
  • Bạn nhìn thấy tương lai của mình trong lĩnh vực công nghệ cao
  • Bạn là người tích cực, muốn hiểu biết nhiều thêm, muốn sáng tạo ý tưởng và đưa ý tưởng vào cuộc sống
  • Bạn có ý nguyện góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước mình
  • Bạn muốn có được học vấn kỹ thuật tại một trong những trường đại học tốt nhất của Liên bang Nga

Để tham gia cuộc thi mời các học sinh trung học lớp cuối, có hứng thú với các môn khoa học tự nhiên và công nghệ.

Các thành viên tham gia thi đạt điểm cao có thể được nhập học tại Đại học Tổng hợp Nga theo các chương trình năng lượng hạt nhân.

Tin tức

Các sự kiện