Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Olympiad "Giáo dục hạt nhân tại Nga" cho Cộng hòa Ả Rập Ai Cập sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng tư năm 2016, từ 09.00 đến 22.00, giờ địa phương (Cairo).

Xét nghiệm này nên được thực hiện trong vòng 60 phút.

nhiệm vụ Olympic liên quan đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chúng được thực hiện để xác định thí sinh quan tâm đến giáo dục đặc nguyên tử.

Vui lòng điền vào mẫu đăng ký trước khi khởi đầu của thử nghiệm!