Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Những người tham gia với số điểm cao nhất sẽ được xác định theo kết quả của Olympic "giáo dục hạt nhân tại Nga" cho Cộng hòa Ả Rập Ai Cập

Họ sẽ được mời tham dự buổi lễ chính thức sẽ được tổ chức bởi Trung tâm Nga Văn hóa và Khoa học tại Cairo vào tháng Tư, 19 năm 2016, tại các địa chỉ sau:

Trung tâm Nga Văn hóa và Khoa học, Tahrir str., 127, Cairo, Dokki, Ai Cập P.O.Box 394

tel .: 7606371 fax: 7497347

 

http://egy.rs.gov.ru/