Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Tin tức

Ngày tổng hợp kết quả của bài thi 05.04.2016

Những người tham gia với số điểm cao nhất sẽ được xác định theo kết quả của Olympic "giáo dục hạt nhân tại Nga" cho Nhân dân Cộng hòa Bangladesh

giải Olympiad 05.04.2016

Ba người tham gia với số điểm cao nhất sẽ được xác định theo kết quả của Olympic "giáo dục hạt nhân tại Nga" cho Nhân dân Cộng hòa Bangladesh

Nơi của lễ trao giải 04.04.2016

Lễ trao giải cho người chiến thắng của Olympic "giáo dục hạt nhân tại Nga" sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nga và Khoa học tại 42, Bhasha Shoinik M.A.Matin Road, Dhanmondi R / A, Dhaka-1205, Bangladesh.

Ngày thử nghiệm cho các sinh viên của Nhân dân Cộng hòa Bangladesh 04.04.2016

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các sinh viên đến từ các trường trung học và năm đầu tiên từ các trường đại học để thử nghiệm "học hạt nhân ở Nga" Dự án này được thực hiện đối với công dân của Nhân dân Cộng hòa Bangladesh, có khả năng quan tâm đến sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.