Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Tin tức

Sự tham gia tại Olympic ở Cộng hòa Ả Rập Ai Cập! 02.04.2016

Trong Olympiad "Giáo dục hạt nhân tại Nga" có thể tham gia học sinh của lớp tốt nghiệp và sinh viên của khóa học đầu tiên của trường đại học. Olympiad này là dành cho công dân của nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, có khả năng quan tâm đến việc đào tạo ở các trường đại học của Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Sự tham gia tại Olympic trong Nhân dân Cộng hòa Bangladesh 02.04.2016

Trong Olympiad "Giáo dục hạt nhân tại Nga" có thể tham gia học sinh của lớp tốt nghiệp và sinh viên của khóa học đầu tiên của trường đại học. Olympiad này là dành cho công dân của Nhân dân Cộng hòa Bangladesh, có khả năng quan tâm đến việc đào tạo ở các trường đại học của Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

 

Việc chấp nhận vào học tại các trường đại học của Liên bang Nga trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân cho các công dân của nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập vào năm 2016 01.04.2016

Dự án này được phát triển trong khuôn khổ của chương trình "Đào tạo và phát triển trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân" và thỏa thuận về việc giao hạn ngạch nước ngoài cho công dân của nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập học tại cơ sở giáo dục của Liên bang Nga

giải Olympiad cho Việt Nam 16.03.2016

Ba người tham gia với số điểm cao nhất sẽ được xác định theo kết quả của Olympic "giáo dục hạt nhân tại Nga" cho Việt Nam