Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Điều kiện tham gia thi Olympic tại Việt Nam

Để tham gia cuộc thi Olympic, xin mời các học sinh lớp tốt nghiệp phổ thông, là công dân của nước CHXHCN Việt Nam, có nguyện vọng được theo học tại các trường đại học Nga theo  chương trình đặc biệt 14.05.02 “Nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và bảo dưỡng kỹ thuật”. 

Những người chiến thắng trong cuộc thi Olympic sẽ có cơ hội được đào tạo theo chương trình nói trên, với điều kiện nộp đủ các giấy tờ cần thiết tại Bộ Giáo dục và Đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam.

Các học sinh phổ thông đạt số điểm cao nhất trong cuộc thi Olympic sẽ được trao giải thưởng bổ sung.